Başlarken

Sevgili Öğrenciler,

2013-2014 Öğretim yılı bahar döneminde İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü dördüncü sınıf öğrencileriyle Örgütsel Değişim ve Yönetim Uygulamaları Proje Çalışması; Fen Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü üçüncü sınıf öğrencileriyle Endüstri ve Örgüt Psikolojisi derslerini birlikte yürüteceğiz.

Başarılı bir yeni dönem dilerim.